Kezdőlap

Reviczky Gyula (Vitkóc, 1855. ápr. 9.Bp., 1889. júl. 11.): költő, író. Apja felvidéki nemesember, anyja szlovák cselédlány volt, házasságon kívüli- gyermekként született. 1873 őszétől 1874 őszéig Garamújfaluban nevelősködött. 1874 őszétől 1875 őszéig Bp.-en irodalmi tevékenységből próbált megélni; néhány hónapig az Új Idők segédszerk.-je. Számtalan csalódás és másfél évi nyomorgás után Dentára ment nevelőnek, itt beleszeretett Bakálovich Emmába, egy jómódú, művelt leányba, aki bár vonzalmat is érzett iránta, nem volt hajlandó életét a költővel megosztani. 1877-ben visszatért Pestre és újságírói állást vállalt. 1878-ban a Pesti Napló, 1878 – 82 közt A Hon belső munkatársa. Ebben az időben barátkozott össze Komjáthy Jenővel és más fiatal, ellenzéki írókkal. Mint kritikus és esszéista kezdte irodalmi pályáját. Írásaiban új szempontokkal, új szemlélettel frissítette fel a korabeli konzervatív kritikát. Harcolt az epigonizmus ellen. Költeményeiben a meghasonlás, a kételkedés, a pesszimizmus hangján tiltakozott a kor sivársága ellen. 1884-ben néhány hónapig az Aradi Hírlapot szerk. Aradon írta meg évek óta tervezett regényét, az Apai örökséget (1884). 1885 őszén a Pannónia c. német nyelvű lap szerkesztőségében dolgozott Kassán. 1886-ban a bp.-i Függetlenség, 1887-től haláláig a Pesti Hírlap munkatársa. Tagja volt a Petőfi Társ.-nak. Tüdőbajban halt meg. Csöndes bánatú, befelé forduló erős zeneiségű lírájával a magyar szimbolizmus egyik korai előfutára volt. – Gyűjteményes kötetei: Reviczky Gyula Összes költeményei (sajtó alá rendezte Koroda Pál, 1895); Reviczky Gyula összegyűjtött művei (sajtó alá rendezte Paku Imre, Bp., 1944) : Vegyes költői és prózai művei, szerk. Németh G. Béla (Bp. 1969); Versek, műfordítások, szerk. Németh G. Béla (Bp., 1989). – Irod. Paulovics István: R. Gy. (Bp., 1910); Babits Mihály: R. Gy. (Nyugat, 1911); Riedl Frigyes: Vajda, R., Komjáthy (Magy. Irod. Ritkaságok, Bp., 1932); Vajthó László: R. Gy. (Bp., 1939); Harsányi Zoltán: R. Gy. arcképéhez (Irod. Tört. 1954. 4. sz.); Komlós Aladár: R. Gy. (Bp., 1955); Krúdy Gyula: Írói arcképek (Bp., 1957); Kalla Ferenc: R. Gy. néhány elfelejtet írása (Irod. tört. Közl. 1960. s. sz.); Csatkai Endre: R. Gy. ismeretlen verse a könyvterjesztésről (Magy. Könyvszle, 1961. a. sz.); Nacsády József: R. Gy. és a Szegedi Napló (Irod. tört. 1960. 2 – 3. sz.); Csatkai Endre: R. Gy. és Sopron (Soproni Szle, 1962. 1. sz.); Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő évszázadok (Bp., 1971). – Szi. Koroda Miklós: A világ csak hangulat (r. Bp., 1939).