Kezdőlap

Réz Géza, Richter (Selmecbánya, 1865. ápr. 7.Bp., 1936. febr. 29.): bányamérnök, Tanulmányait 1888-ban Selmecbányán végezte, azután állami szolgálatba lépett s 1896-ban a hazai petróleumkutatások ellenőrzésével bízták meg. Ott az állami szubvencióval eszközölt kőolajkutatásoknak állami kezelésbe való vételét sürgette. 1904-től a selmecbányai, majd a soproni Bányászati és Erdészeti Főisk.-n a bányaműveléstan tanára. 1927-ben nyugalomba vonult. Számos közleménye jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapokban. – F. m. Adatok a Magyarországon eddig végzett petróleumkutatások eredményeiről (Bp., 1908); Bányaműveléstan (Selmecbánya, 1910). – Irod. Esztó Péter: R. G. (Bány. és Koh. L. 1936. 7. sz.)