Kezdőlap

Réz Mihály (Maroscsapó, 1878. szept. 16.Genf, 1921, máj. 26.): közjogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1909). Jogi tanulmányait Kolozsvárt, Bp.-en és Berlinben végezte. 1910-ben egy.-i magántanári képesítést szerzett. 1901-től szolgabíró Dicsőszentmártonban, majd 1907-től kezdve az eperjesi jogak.-n, 1913-tól a kolozsvári egy.-en tanár. Munkáiban erősen konzervatív közjogi felfogással védte a kiegyezést és a dualizmus rendszerét. 1921-ben a Népszövetség főtitkára mellett szervezett m. titkárság vezetője. – F. m. A kiegyezésről (Bp., 1905); Magyarország és Ausztria közjogi viszonya (Bp., 1910); Közjogi tanulmányok (Bp., 1914); A történelmi realizmus rendszere (posztumusz kiadás, Bp., 1923). – Irod. Polner Ödön: Három magyar közjogász. Nagy Ernő, Ferdinándy Géza, R. M. (Bp., 1941 ).