Kezdőlap

Rézbányai János (Paks, 1831. jan. 16.Pécs, 1918. ápr. 8.): egyházi író. 1854-ben szentelték pappá. 1854 – 57 között segédlelkész Tótkeszin, Rácpetrén és Pécsett. 1857-ben a pécsi papnevelő intézet ig.-jává nevezték ki. 1864-ben plébános Vokányban. 1878-ban a pécsi joglíceum tanára lett. 1906-ban tiszteletbeli kanonok. 1893-ban megalapította és 1899-ig szerk. a Pécsi Közlöny e. folyóiratot. – F. m. Európa művelődési történelme különös tekintettel hazánkra (I – III., Pécs, 1878 – 81); Az ókori népek művelődési történelme (Bp., 1886).