Kezdőlap

Rhédey Ferenc, gróf (? , 1610 körülHuszt, 1667. máj. 13.): Erdély fejedelme. ~ Ferenc váradi kapitány és Károlyi Kata fia, Bethlen István veje. 1648-ban Máramaros vm. főispánja, majd fejedelmi tanácsos. A lengyelo.-i hadjáratban az erdélyi sereg egyik alvezére. 1657. nov. 2-án a gyulafehérvári ogy. II. Rákóczi György helyébe fejedelemmé választotta, de már 1658. jan. 9-én lemondott Rákóczi javára. 1659. jan. 13-án I. Lipót grófi rangra emelte. Apafi alatt fejedelmi tanácsos. Támogatta a ref. egyházi intézményeket, főleg az iskolákat.