Kezdőlap

Ribini János (Krencs, 1722. jan. 22.Pozsony, 1788. aug. 8.): ev, lelkész, egyháztörténet-író. Jobbágyszülőktől származott. Apja halála után földesura segítségével tanulhatott. 1740-ben Bél Mátyás fogadta fel fiai mellé házitanítónak. 1744-től 3 és fél évet a jénai egy.-en töltött; hazatérte után Sopronban ig.-tanárnak nevezték ki. 1758-ban Lőcsén, 1759-től Pozsonyban lelkész, később esperes volt. Tanítványaihoz írt levél formájában a m. nyelv értékeinek védelmére kelt a kultúra hiányát felhánytorgató külföldi szerzőkkel szemben. Egyháztörténete napjainkban is forrásértékű. – F. m. Oratio de Cullura Linguae Hungaricae (Sopronii, 1751); Memornbilia augustanae confessioni…in regno Hungariae… (I – II., Posonii, 1787, 1789). – Irod. Németh Sámuel: R. J. (1722 – 1788) a soproni ev. gimn. rektora, 1747 – 1758 (Soproni Szle, 1941).