Kezdőlap

Richter Aladár (Rimaszombat, 1868. jan. 5.Bp., 1927. jún. 11.): botanikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1911). 1890-ben a bp.-i tudományegy.-en növénytanból bölcsészdoktori és tanári oklevelet szerzett, 1891-től Versecen volt reálisk. tanár, 1891 – 92-ben külföldi egy.-eken folytatta tanulmányait. 1892-ben a göttingeni egy. asszisztensnek hívta meg, ő azonban a kolozsvári egy. tanársegédi állását választotta. 1893-tól Aradon, 1895-től Bp.-en volt gimn. tanár, közben 1896 – 97-ben újból külföldi tanulmányokat folytatott. 1897-ben Bp.-en egy.-i magántanár, 1898-ban az MNM Növénytárának vezetője, 1899-ben a kolozsvári egy.-en az általános növénytan h., 1901-ben r. tanára és az Erdélyi Múz. könyvtári osztályának ig.-ja lett. Kolozsvárt botanikai múz.-ot és az egy.-en új, általános növénytani intézetet létesített. 1913-ban nyugdíjba ment. Tudományos munkásságában az élettani növényanatómiai irányzatot képviselte. Jelentősek növényszövettani kutatásai. Tudományos munkássága és oktató tevékenysége mellett kultúrpolitikai kérdésekkel, főleg egy-i intézetek, múz.-ok, botanikus kertek létesítésével fejlesztésével is foglalkozott. – F. m. über die Blattstruktur der Gattung Cecropia (Stuttgart 1898); Adatok a Marcgraviaceae és az Aroideae physiologiai-anatómiai és systematikai ismeretéhez (Természetrajzi Füz. 1899. 22.); Physiologisch-anatomische Untersuchungen über Luftwurzeln (Stuttgart, 1900); Egy magyar természetbúvár útinaplójából (I – II., Kolozsvár, 1904 – 05); A kolozsvári magyar kir. Ferenc József tudományegyetem növénytani intézete és botanikus kertje, 1872 – 1904 (Kolozsvár, 1905); Phylocenetisch-taxonomische und physiologísch-anatomische Studien über Schizaea (Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte, 1915. 30.); Borneo egy új Schizaeaja és a vele rokonfajok physiologiai anatómiája (Mathem. Term. tud. Ért. 1915. 33. sz.); Összehasonlító alkatés fejlődéstani vizsgálatok a Marcgraviacea- levelek… (Mathem. Term, tud. Közl. 1917. 35. sz.); A víztartószövet, s az élettani felemáslevelűség némely esete (Mathem. Term. tud. Közl. 1916. 33.); A természetbúvár Apáthy István kortörténeti jelentősége a tudományban és politikában (Bp., 1923). – Irod. R. A. (Corvina, 1905. 31, sz.); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953); Fröhlich Izidor: R. A. (Akad. Ért. 1927. 38. sz.)