Kezdőlap

Richter Antal (Nagysurány, 1894. jan. 11.Bp., 1956. aug. 19.): mérnök. Oklevelét világháborús harctéri szolgálata után, 1921-ben a bp.-i műegy.-en szerezte. 1922 – 38 között a bp.-i műegy. műszaki mechanikai tanszékén volt adjunktus, a vasszerkezetek előadója, a szilárdsági kísérletek c. laboratóriumi gyakorlatok vezetője. 1938-ban átvette a Kísérleti Állomás vezetését, részt vett kifejlesztésében, részben saját tetvezésű anyagvizsgáló gépekkel. Kutató vizsgálatai eredményét ipari téren is felhasználták; a szabványosítások során több építőanyag új vizsgálati módszerét dolgozta ki. 1942-ben az Állomás megszűntével a műegy.-i beton- és vasbetonépítési laboratóriumba nyert beosztást. 1950- től intézeti tanár s továbbra is építési anyagok vizsgálatával foglalkozott. 1951 végétől haláláig a Mélyépítőipari Betonelőgyártó Vállalat kísérleti üzemének anyagvizsgálati laboratóriumában dolgozott.