Kezdőlap

Riesz Frigyes (Győr, 1880. jan. 22.Bp., 1956. febr. 28.): a világhírű magyar matematikai iskola egyik legkiemelkedőbb alakja, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1916, r. 1936, t. 1955), Kossuth-díjas (1949, 1953). Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Zürichben, a politechnikumon és Göttingenben végezte. Lőcsén, majd Bp.-en középisk. tanár. 1907-ben mutatták be első jelentős munkáját a párizsi tudományos ak.-n. 1911-től a kolozs vári egy. h. 1912-től rk., 1914-től r. tanára. Az I. világháború után Szegeden folytatta működését. Nagy része volt abban, hogy Szeged világviszonylatban jelentős matematikai centrummá vált. 1922-ben Haar Alfréddal megindította az Acta Scientiarum Mathematicarum c. folyóiratot. 1945-ben a szegedi egy. rektora. 1945 végén a bp.-i tudományegy. hívta meg egyik matematikai tanszékére, itt tanított haláláig. 1945-ben megkapta az MTA nagydíját. Az MTA matematikai és fizikai osztályának elnöke, majd tb. elnöke, a Sorbonne levelező tagja, a bajor tudományos ak. külső tagja, a szegedi, bp.-i és párizsi egy. díszdoktora. Legismertebb eredménye az 1907-ben publikált ~-Fischer -tétel a valós függvénytan köréből. Nagy szerepe volt az absztrakt terek fogalmának kialakításában. A modern matematika egy új ágának, a funkcionálanalízisnek egyik megalapítója. Felfedezései alapozták meg a függvényterek, lineáris operációk és a szubharmonikus függvények elméletét. A modern matematikai fizika szempontjából is fontos ergod- elmélet terén is jelentős eredményeket ért el. Az 1913-ban Párizsban megjelent monográfiája: Les systèmes d’équations linéaires à une infinité d’inconnues a funkcionálanalízis területén korszakalkotó jelentőségű. Szőkefalvi Nagy Bélával együtt írt Leçons d’analyse functionnelle c. könyve világsikert aratott. – M. Riesz Frigyes összegyűjtött munkái (Bp., 1960). – Irod. Szőkefalvi Nagy Béla: R. F. tudományos munkásságának ismertetése (Matem. L. 1950. 3. sz. műveinek jegyzékével); Szőkefalvi Nagy Béla: R. F. (Az MTA Matem. és Fiz. oszt. közl. VI., 1956); R. F. (Matem. L. 1956. 1 – 2. sz.); R. F. (A matematika tanítása. 1956. 5. sz.)