Kezdőlap

Rimely Károly (Esztergom, 1825. febr. 4.Garamszentkereszt, 1904. jan. 13.): r. k. püspök, egyházi író. Nagyszombatban tanult bölcsészetet, Bécsben teológiát (184246). 1848-ban szentelték pappá, 1850-ben tanulmányi felügyelő a bécsi Pazmaneumban, 1867-ben pozsonyi kanonokká nevezték ki. Ő volt Rudolf trónörökös m. tanára. 1893-tól besztercebányai püspök – F. m. Historia Collegii Pazmaniani… (Bécs, 1865); Adalék az új Magyar Sion 1880-iki évfolyamához (Bécs, 1881).