Kezdőlap

Ritoók Emma (Nagyvárad, 1868. júl. 15.Bp., 1945. ápr. 3.): költő, író, műfordító. Bp.-en, Lipcsében és Párizsban folytatta egy.-i tanulmányait, 1906-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A Fővárosi Könyvtár könyvtárosa volt. 1897-ben megnyerte A természettudományi irány a szépirodalomban c. dolgozatával a nagyváradi Szigligeti Társ. tudományos pályadíját. 1905-ben Egyenes úton egyedül c. pályadíjnyertes regényével tűnt fel. Az I. világháború előtti műveiben az egyedül élő dolgozó nő problémáit tárgyalta haladó, feminista szellemben; a háború utáni műveiben a revíziós törekvések szószólója. Verseket is írt, irodalomtudománnyal és műfordítással is foglalkozott. Elsők között ismertette meg a közönséget az északi irodalommal. – F. m. Egyenes úton egyedül (r., Bp., 1905); Arany János elmélete az eposzról (tanulmány, Bp., 1906); A nagy véletlen (r., Bp., 1909); Négyen a tűz körül (elb., Bp., 1911); Ellenséges világ (elb., Bp., 1911); Sőtét hónapok (versek, Bp., 1920); A szellem kalandorai (I – II., r., Bp., 1921); Pán megváltása (misztériumjáték, Bp., 1929); Gyárfás Sándor két élete (r., Bp., 1933). – Irod. Balázs Béla: R. E. A nagy véletlen (Nyugat, 1908); Schöpflin Aladár: R. E. (Nyugat, 1929). – Szi. Illés Endre: Három szoba a Baross utcában (Gellérthegyi éjszakák, Bp., 1965).