Kezdőlap

Róbert (?? , 1239. nov. 2.): esztergomi érsek. Lüttichi eredetű, Gertrud kir.-né híve. 1207 – 09 közt fehérvári prépost, kir. kancellár, 1209 – 26-ban veszprémi püspök. A kir.-né meggyilkolása után ő kísérte meráni Berchtoldot az országhatárig, 1211-ben és 1225-ben II. András követe Rómában, ennek köszönhette, hogy a pápa 1226-ban őt nevezte ki esztergomi érsekké. Mint érsek a Havasalföldön élő kunok megtérítését (1227 – 34 között erre a célra pápai legátus) és az egyházi nagybirtokosok érdekeinek védelmét (1232-i beregi egyezmény) tekintette fő feladatának.