Kezdőlap

Rolla Margit (Nagyvárad, 1908. júl. 24.Bp., 1990. febr. 16.): költő, újságíró, irodalomtörténész. Kolozsvárott és Bp.-en végezte tanulmányait. Pályáját költőként kezdte. Első verseskötetéről (Szép mindenkitől messze lenni) Áprily Lajos és Illés Endre írt kritikát, Ezüstharang c. verseskötetéről Radnóti Miklós és Csuka Zoltán. Költeményeit angol, finn, francia, olasz folyóiratok, antológiák is közölték. Prózai írásai 1945-ig folyóiratokban jelentek meg (Élet, Napkelet, Úriasszonyok Lapja, Új Nemzedék, Új Idők). Az Orsz. Talajtani Intézetben volt tisztviselő. 1938. aug. 25-én az induló Magyar Nemzet szerződéses munkatársa lett. 1945 után rövid ideig sajtóelőadó volt, majd üzemi lapoknál segédszerk.-ként dolgozott. Finn és francia nyelvből jelentek meg fordításai. Irodalmi munkássága során az MTA Könyvtárának Közleményei sorozatban két dokumentumkötetet tett közzé Kaffka Margitról. – F. m. Szép mindenkitől messze lenni (versek, Bp., 1930); Ezüstharang (versek, Bp., 1938); Kiért a végtelen üzen (versek, Bp., 1942); Utazás Finnországba (útirajz, Bp., 1943); Tizenkét lány útnak indul (ifjúsági r., Bp., 1943); Arany János estéje (tanulmány, Bp., 1944); A fiatal Kaffka Margit (tanulmány, Bp., 1980); Út a révig (tanulmány, Bp., 1983); Jékely Zoltán leveleiből (közreadta, bev., Confessio, 1987. 2. sz.). – Irod. -uz-: R. M. halálára (Magy. Nemzet, 1990. febr. 26.).