Kezdőlap

Rombauer János (Lőcse, 1782. máj. 28.Eperjes, 1849. febr. 12.): festő, a magyar biedermeier festészet képviselője. Pesten Stunder János Jakab tanítványaként tanult. 1806-ban egy orosz gróf magával vitte Pétervárra, ahol cári udvari festőként számos arcképet festett. Munkáinak színvonala egyenetlen, néha bátrabb kompozíciós megoldással, energikusabb ábrázolással próbálkozik (A. P. Ratkov, Gurjev portréja stb.). Tudását mélyítette az Ermitázsban régi mesterek képeinek másolásával 1810-ben. 1824-ben hazatért s haláláig Eperjesen dolgozott. Jelentősebb művei: Feszler Ignác (1824), Kazinczy Ferenc (1825) és Romlaki G. arcképe. 1834-ben festette Krisztus és hitetlen Tamás c. oltárképét. Első kiállítása 1904-ben volt, majd 1963 – 64-ben Eperjesen rendeztek műveiből emlékkiállítást (ismertetése: Művészet, 1964. máj.). – Irod. Divald Kornél: Eperjes templomai. Adatok R. J: festőről (Bp., 1904); A. Tyihomirov: R. Oroszországban (MNG közl. Bp., 1961).