Kezdőlap

Rombauer Tivadar (Lőcse, 1803. jan. 27.New–Buda, USA, 1855. nov. 12.): kohómérnök. Tanulmányait Selmecbányán végezte 1825-ben. Gyakorlati működését Rohoncon kezdte, majd a Munkács melletti timsóművek ig.-jaként folytatta. Hosszabb külföldi tartózkodás után 1843-ban a Rimai Coalitio élére került. Oroszlánrésze volt az ózdi vasgyár létrehozásában. 1848-ban a földművelés- és ipar- és kereskedelemügyi min – ban az iparügyi osztály főnöke, a Pesten létesített Orsz. Fegyvergyár ig.-ja s a hadianyaggyártás ügyeinek központi intézője. Pest elestekor, 1849. jan.-ban üzemét Nagyváradra telepítette át. A szabadságharc bukása után É-Amerikába emigrált és a Davenport melletti New-Buda településen halt meg. – Irod. Forgáts Béla: R. T. az 1848 – 49. évi szabadságharc fegyvergyári igazgatója és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű rt. alapítója (Bány. és Koh. L., 1940); Lehoczky Alfréd: R. T. (Borsodi Szle, 1962. 2. sz.); Óvári Antal: Az ózdi vasmű (Kohászat, 1967. 10. sz.).