Kezdőlap

Rómer Flóris Ferenc (Pozsony, 1815. ápr. 12.Nagyvárad, 1889. márc. 18.): régész, művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1860, r. 1871). 1830-ban a Benedek-rendbe lépett, bölcsészeti doktor lett. 1839-től a győri gimn.-ban a m. és latin nyelv, utóbb a természetrajz tanára. 1842-től a győri bölcsészeti tanfolyamon a bencés növendékek természettudományos képzését vezette. 1845-től Pozsonyban a felső isk. természetrajztanára. A szabadságharc alatt kapitányi rangot szerzett. A Bach-korszakban 8 évi börtönre ítélték. 1854-ben kiszabadult, majd több helyen tanított és volt nevelő. 1861-ben Pestre költözött, kivált a bencések kötelékéből, előbb az MTA kézirattárnoka, 1862-től gimn. ig., 1868-ban az egyen az archaeologia tanára lett. 1869-től az MNM régiségtárának őre. 1877-ben nagyváradi kanonokká nevezték ki. 1861 – 68 között Ráth Károllyal együtt szerk. a Győri Történeti és Régészeti Füzeteket. 1868 – 72 között az Archaeológiai Értesítőt, 1864 – 73 között az Archaeológiai Közleményeket szerk. ~ érdeme, hogy az ősrégészek és antropológusok VIII. nemzetközi kongresszusát 1876-ban Bp.-en tartották meg. Kiadatlan, saját rajzaival ellátott több kötetes naplója a m. régészet, művészettörténet és műemlékvédelem igen értékes forrása. A m. régiségtudomány egyik alapítója és kiváló művelője volt. Alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak. – F. m. Pozsony régészeti műemlékei (Pozsony, 1856); A Bakony (Győr, 1860); Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra (Pest, 1866); Díszlapok a római könyvtárban őrzött négy Corvin-Codexből (Pest, 1871); A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei (Bp., 1873); A régi Pest (Bp., 1873); Régi falképek Magyarországon (Bp., 1874); Résultats généreaux du mouvement archéologique en Hongrie (Bp., 1878). – Irod. Hampel József: R. F. (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1891); Fraknói Vilmos: R. F. emlékezete (Bp., 1891); Kumlik Emil. R. F. élete és működése (Pozsony, 1907); Börzsönyi Arnold: R. F. (Győr, 1911); Kanozsay Margit: R. F. emlékezete (Bp., 1957); Csóka J. Lajos: R. F. életműve (Vigilia, 1964. 4. sz.); Halász Zoltán: Históriák a magyar régészet történetéből (Bp., 1964); Banner János: Emlékezés R. F. születésének 150. évfordulójára (Műemlékvédelem, 1965. 3. sz.).