Kezdőlap

Romhányi Gyula (Kishegyes, 1907, máj. 20.Bp., 1960. júl. 8.): művészet- és irodalomtörténész. Mint az Eötvös-kollégium tagja a bp.-i bölcsészettudományi karon 1930-ban bölcsészdoktori, 1931-ben m.-latin szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. 1933-tól az Iparművészeti Múz.-ban gyakornok, majd 1938-tól múz.-i segédőr, 1940-től a vallás és közoktatásügyi min.-ban, 1948-tól az OSZK-ban szolgált. 1950-től haláláig a Műlakatosipari Vállalat adminisztrátora volt. A szakfolyóiratokban megjelent művészettörténeti dolgozatai főleg a m. kerámia, a régi fametszés és fafaragás, valamint a viselettörténet tárgykörére terjednek ki. Irodalomtörténeti tanulmányai a m. drámairodalom kérdéseivel, Teleki Lászlóval foglalkoznak. Részt vett a Teleki László válogatott munkái (I–II, Bp., 1961) anyagának összeállításában. – F. m. A magyar politikai vígjáték fejlődése (Bp., 1930); Dóczi Lajos drámái (Bp., 1934): Teleki László gyermekkori drámái (Bp., 1946).