Kezdőlap

Róna Éva (Bp., 1907. máj. 17.Bp., 1986. máj. 7.): irodalomtörténész, az irodalomtudomány kandidátusa (1955). A bp.-i tudományegy. angol-francia szakán tanult (1925-29), s doktorált (1929). A bp.-i tudományegy.-en 1929-től fizetés nélküli gyakornok, majd tanársegéd az Egyetemi Angol Intézetben. 1931-ben tanári oklevelet szerzett. 1932-től proszemináriumi előadó, 1945-ben egy.-i magántanár lett. 1946-tól adjunktus, 1952-től nyugalomba vonulásáig (1967) docens volt abp.-i tudományegy.-en. Fő kutatási területe a magyar-angol irodalmi kapcsolatok története. Átdolgozta és függelékkel ellátta Yolland Arthur Angol-magyar szótárát (Bp., 1938), angolra fordított több m. tudományos munkát (Honti János, Maróthy János, Sőtér István stb.), m.-ra fordította M. Drabble: Vízesés (Bp., 1977) c. regényét. F. m. Tennyson és a nőkérdés (Bp., 1929); Magyarország és a középkori angol krónikairodalom (Egyet. Phil. Közl., 1937); English Literature throuqh Hunqarian Eyes (Angol Phil. Tanulm., 1944); A Piers the Plowman és az 1381-es parasztforradalom (kandidátusi értekezés, 1954); Angol nyelvkönyv (Báti Lászlóval és Lutter Tiborral, Bp., 1950-51); H. G. Wells (Bp., 1969).