Kezdőlap

Róna Zsigmond (Turdosin, 1860. dec. 13.Bp., 1941. okt. 22.): meteorológus. 1877-től a műegy. hallgatója volt, 1883-ban matematika-fizika szakból tanári oklevelet szerzett. 1888-ig a bp.-i mintagimn.-ban tanított, 1888-ban kinevezték a Meteoroióigai Intézethez asszisztensnek. 1912-től 1927-ig az intézet ig.-ja. Alapító tagja és első elnöke volt a Magyar Meteorológiai Társaságnak, Az Időjárás szerk.-je. Önálló művein kívül számos eredeti értekezést, szakkönyvismertetést és egyéb cikket írt, amelyek főként Az Időjárásban és a Meteorologische Zeitschriftben jelentek meg. A m. éghajlatkutatás úttörője, az időjárási és éghajlattani szakirodalom megteremtője, kiváló és termékeny művelője. Nevéhez fűződik a felsőbb légrétegek kutatásának megszervezése. – F. m. Légnyomás a magyar birodalomban 1861 – 1890-ig (Bp., 1897); Magyarország hőmérsékleti viszonyai (Bp., 1904); Éghajlat (I – II., Bp., 1907 – 09); Meteorológiai megfigyelések kézikönyve (Bp., 1925). – Irod. Réthly Antal: R. Zs. (Bp., 1943.)