Kezdőlap

Rónai Gyula (ZagyvarónaInászó, 1878. máj. 8. – Bp., 1943. aug. 7.): gépészmérnök. 1900-ban mérnöki oklevelet szerzett, és a MÁV járműszerkesztési osztályának munkatársa lett. A MÁV képviselője a Közép-európai Vasutak Egyesülete (KEVE) műszaki bizottságában és e bizottság elnöke. Az itt tárgyalt nemzetközi szabványokra vonatkozó javaslatokat nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltő tanulmányokkal készítette elő (a megengedhető maximális kocsikeresztmetszet meghatározása, a kocsik futóműveinek geometriája stb), melyekkel több ízben nyert jelentős hazai és külföldi pályadíjakat: az 1930. évi Hollán-pályadíjat, a KEVE 1933. évi két pályadíját. Nyugalomba vonulása után (1935) a Ganz-gyárban folytatta működését. Munkásságának legjelentősebb eredményei a három- és négytengelyű forgóvázas vasúti járművek tervezéséhez fűződnek. Több mint húsz nagy jelentőségű vasúttechnikai találmánya van. A ~-féle forgóvázat az 1941-től forgalomba állított könnyű gyorsvonati négytengelyű személykocsikon alkalmazzák. Erről szóló tanulmányát a Mérnök Egylet az 1939 – 40. évi Cserháti-emlékplakettel, a KEVE pedig pályadíjjal jutalmazta. Munkássága, különösen A sín és kerék kölcsönős viszonyáról szóló tanulmánya elismeréseképpen a Boroszlói Műszaki Egy. 1935-ben műszaki doktorrá avatta. – F. m. új motorkocsi és mozdonyfutómű megoldások (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. Értekezések, Beszámolók. 1941. 1. sz.); A vasúti járóművek forgóalváz-himbafelfüggesztésének mechanikája (Magy. Mérnök és Építész-Egyl. Közl. Értekezések, Beszámolók, 1942. 2. sz.); A háromtengelyű teherkocsi, mint a vasúti tömegszállítás leggazdaságosabb eszköze (Magy. Mérnök es Építész-Egyl. Közl. Értekezések, Beszámolók. 1943. 3. sz.). – Irod. Varga Béla: R. Gy. (Magy. Mérnök és Építész-Egyl. Közl. Értekezések, Beszámolók. 1935. 37 – 38. sz.); Varga Béla: R. Gy. (Magy. Mérnök és Építész-Egyl. Közl. Értekezések, Beszámolók. 1943. 19. sz.)