Kezdőlap

Ronkay Ferenc (Selmecbánya, 1912. márc. 26.Bp., 1979. máj. 6.): gépészmérnök. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte 1935-ben. A Bp.-i Elektromos Műveknél dolgozva a villamosenergia-termelés és -elosztás minden lényeges fázisában tevékenykedett. Részt vett a Mátravidéki Erőmű létesítésében. A Villamosenergiaipari Kutatóintézet jogelődjeinél kutatómunkát végzett, elsősorban a villamosenergia-rendszerek együttműködése témakörben, majd a Magy. Villamos Művek Tröszt jogelődjénél a teherelosztó üzemviteli szolgálatának a vezetője volt. Javaslatai és az általa irányított hálózati kísérletek tapasztalatai alapján kidolgozott frekvencia és csereteljesítmény szabályozási rendszerrel valósult meg négy ország: Lengyelo., NDK, Csehszlovákia és Mo. villamosenergia-rendszereinek párhuzamos üzeme, ami a KGST energiarendszer magja volt. Kezdeményezésére dolgozták ki és alkalmazzák azt a módszert (és a hozzá szükséges automatikát), amely az aszinkron energiarendszerek közötti átkapcsolásokat lehetővé teszi. Munkája mellett 20 éven át tanított a Bp.-i Műszaki Egy.-en. Előadásainak anyagából kb. 20 jegyzetet adtak ki, több könyvet és számos cikket írt. Több szakmai szervezet tagja volt. – F. m. Országos transzformátor-állomások és erőművek tervezése (Bp., 1953); Kooperációs rendszerek szabályozása (Bp., 1965); Erőművek villamosberendezése (Bp., 1970). – Irod. R. F. (Villamosság, 1979. 8. sz.); In memoriam R. F. (Elektrotechnika, 1979. 12. sz.); Emlékkönyv (ELTE Erőmű Szakosztály, Bp., 1987).