Kezdőlap

Roszner Ervin, báró (Varsány, 1852. dec. 19.Telekes, 1928. okt. 2.): jogi író, miniszter. 1876 – 87 között nagyváradi jogak-i tanár (egyházjog). 1878-ban egy.-i magántanár, 1887-től ogy.-i képviselő, majd Hont, utóbb Máramaros vm. főispánja. 1903-tól 1905-ig fiumei kormányzó, 1915. máj. 29-től 1917. jún. 15-ig a kir. személye körüli miniszter Tisza István kormányában. 1877 – 85 és 1912 – 15 között főrendiházi tag, 1837 – 91 és 1915 – 18 között ogy.-i képviselő. Mint jogi író konzervatív-reakciós nézeteit különösen a vallásügyi törvények kapcsán fejtette ki. Kováts Gyulával szereplője a házassági jog kérdéséről folytatott vitának. – F. m. Régi magyar házassági jog (Bp., 1887); Néhány szó „Régi magyar házassági jog” című munkám védelméül (Bp., 1888); Magyar agrárpolitika és a búzaárak (Bp., 1897).