Kezdőlap

Rotarides Mihály (Otrokócs, 1715Wittenberg, 1747. ápr. 15.): irodalomtörténész. A soproni ev. líceumban tanult, 1738 – 42 között Wittenbergben folytatta teológiai tanulmányait, s közben Czvittinger Dávid irodalomtörténeti munkáját folytatva sok anyagot gyűjtött a németo.-i könyvtárakban. Tanulmányai befejezése után 1742-ben hazatért, hogy az itthoni könyvtárak adataival is kiegészítse jegyzeteit. 1744-ben újra kiment Wittenbergbe, hogy hozzáfogjon műve kidolgozásához, amelyben – Czvittinger Dávidtól eltérőleg – nem betűrendben, hanem összefoglaló módon, időrendben és szakok szerint csoportosítva akarta áttekinteni irodalmunk fejlődését, de korai halála miatt művének csak tervezete készülhetett el: Histariae Hungaricae litetariae.. lineamenta (Altonaviae et Servestae, 1745), melyet Wallaszky Pál egészített ki.