Kezdőlap

Rothman Ármin (Nagycséb, 1860. okt. 30.Bp., 1932. júl. 19.): fogorvos. 1883-ban a bp.-i egy.-en orvosi diplomát szerzett, utána tanársegéd, majd fogászatot tanult Árkövy József intézetében. 1891-ben egy.-i magántanár a fogak kór- és gyógytana tárgykörből, 1887 – 1932 között a bp.-i Poliklinika főorvosa. A magyar fogászati szövettan úttörője; főleg a fogbéllobok kórszövettanával foglalkozott. – F. m. Patho-Histologie der Zahnpulpa u. Wurzelhaut (Stuttgart, 1889). – Irod. R.-emlékkönyv (Bp., 1927); Kaufmann Oszkár: A gr. Apponyi-Poliklinika fogászati osztályának története (Fogorv. Szle, 1934. 27. sz.); Huszár György: R. Á. Megemlékezés születésének 100. évfordulója alkalmából (Fogorv. Szle, 1961. 54. sz.); Huszár György: A magyar fogászat története (Bp., 1965).