Kezdőlap

Rott Andor (Bp., 1897. jún. 14.Antwerpen, 1981. jún. 25.): vegyészmérnök, feltaláló. Tanulmányait a bp.-i műegy.- en, majd azt a breslaui (Wroclaw) Technische Hochschuleben végezte. 1923-ban diplomázott. Az egy. után a bp.-i Continental Filmgyár mérnöke lett. A belga fotóanyaggyár tulajdonosának, Lieven Gevaert-nek a meghívása alapján 1926-tól 1962-ig a Gevaert-cég osztályvezetője volt. Legjelentősebb találmánya az 1939-ben szabadalmaztatott közvetlen pozitív fényképkészítés, amelyet a nemzetközileg elfogadott rövidítéssel DTR-nek neveznek (Diffusion Transfer Reversal). Ugyancsak Rott ötletéből alakult ki az amerikai E. H. Land „Polaroid” néven ismert, 1944-ben szabadalmaztatott ún. „rögtönfénykép” módszereis. – F. m. Un nouveau principe de ľuniversion. źinversion transfert par diffusion (Science et Industrie Photograpiques, 1942); Photoqraphic Silver Halide Diffusion Processes (Weyde, E. társszerzővel, London-New York, 1972). – Irod. Vajda Pál: A DTR eljárás (Fotó, 1975); Cassiers, P.: In Memoriam A. R. (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs-Vereinigung, Antwerpen, 1981); Vajda Pál: A fotótechnika, a fotóoptika és a fotóvegyészet magyar úttörői (Technikatörténeti Szemle, XII. sz., 1980-81).