Kezdőlap

Rovó Márton, Martinus Ravesu (12. sz.) kőfaragó, feltehetőleg a kalocsai főszékesegyház építője. A mai székesegyház északi kapujának belső térségében elhelyezett sírkőtöredék őrzi az első ismert m. kőfaragómester titokzatos nevét („Martinus Ravesu lapicida jacet hic”). Származása még nem tisztázott, egyesek szerint francia vagy olasz, mások szerint m. lehetett. – Irod. Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei (Bp., 1938); Pintér Imre: A kalocsai főszékesegyház (Bp., 1942).