Kezdőlap

Rozgonyi István (?? , 1438): ispán. Simon országbíró fia, ~ György országbíró testvére. Dobor ostrománál kitüntette magát, majd 1421-től haláláig Pozsony vm. ispánjának tisztét töltötte be öccsével, Györggyel együtt. Hatalmas birtokadományokban részesült (Sempte uradalma), a konstanzi zsinaton Zsigmond kir. kíséretében vett részt, majd a Ny-i határ védelmét látta el a huszitákkal szemben.