Kezdőlap

Rozgonyi Rajnáld (?? , 1472): tárnokmester. ~ János tárnokmester fia. Első alkalommal 1438-ban szerepel. Erzsébet kir.-né pártján állt (emiatt állítólag bebörtönözték), 1442-ben Ulászló hűségére tért át. 1447-ben temesi ispán, részt vett a rigómezei csatában (1448. okt. 18.). V. László uralma idején a Hunyadiakkal szemben ellenséges magatartást tanúsított, ő is javasolta Hunyadi László és Mátyás elfogatását és az ellenük hozott ítéletet. 1456 – 58-ban székely ispán, 1459-ben temesi ispán, 1470 – 72-ben tárnokmester. 1471-ben részt vett a Vitéz-féle összeesküvésben, és csak várainak átadása ellenében kapott kegyelmet Mátyástól Nem sokkal utóbb meghalt.