Kezdőlap

Rozgonyi Simon (?Várna, 1444. nov. 10.): püspök. ~ Simon országbíró fia, Erzsébet kir.-né esküdt ellensége, mert 1439-ben nem őt nevezte ki esztergomi érsekké. 1396- tól 1423-ig esztergomi kanonok, dömösi prépost, majd szepesi kanonok és szebeni prépost, 1428-tól veszprémi, 1439 – 44-ben egri püspök, 1441-től 1444-ig főkancellár. I. Ulászló bizalmas tanácsadója (Giskrával és Erzsébettel tárgyalt). A várnai csatában a jobbszárnyat vezényelve esett el. – Irod. Kollányi Ferenc: Az esztergomi kanonok (Esztergom, 1900).