Kezdőlap

Rózsa Dezső (Bp., 1885. márc. 19.Ukrajna, 1943): irodalomtörténész, műfordító. Az egy.-et Bp.-en, Oxfordban és Párizsban végezte. Előbb a bp.-i kereskedelmi ak. tanára, majd kereskedelmi isk. tanú. 1917-től 1922-ig a bp.-i tudományegy.-en az angol nyelv lektora volt. A folyóiratokban és önállóan is számos, különösen az angol drámatörténettel és a m.-angol kulturális kapcsolatokkal foglalkozó tanulmánya jelent meg. Angol irodalmi műveket (köztük Marlowe drámáit és néhány ál-shakespeare-i drámát) fordított m.-ra, és több tankönyvet írt. Szerk. a Kritikai Szemlét. A fasiszta fajüldözés áldozataként, Ukrajnában mint munkaszolgálatos elpusztult. – F. m. Emerson (Bp., 1911); Thomson és a természetérzék (Bp., 1912); Az újabb angol Shakespeare-irodalom (Bp., 1912); A látásbeli (vizuális) emlékezőtehetség a nyelvoktatásban (Bp., 1938); A tőmegtanítás lélektana (Bp., 1938).