Kezdőlap

Rózsa Ignác (Apáca, 1876. dec. 10.Bp., 1960. jún. 15.): író, tanár. Bp.-en 1897-ben tanítói, 1912-ben jogi doktori oklevelet nyert. Előbb Bp.-en tanító, majd felsőkereskedelmi isk, tanár a Tanácsköztársaság idején ig. A tanítókat átképző egyik tanfolyamnak – Székesfehérvárott – vezető előadója; az iskolai reformtervezet társadalmi ismeretek bizottságának vezetője. 1921-ben Csehszlovákiában telepedett le. Visszatérése után korrepetálásból tartotta fenn magát. 1945 után nyugdíjasként élt. A haladó modem isk. úttörő harcosa volt. – F. m. Az új iskola felé (tanügyi és tanügypolitikai tanulmányok, Bp., 1912); A szocializmus úttörői (Bp., 1919); A szocializmus monológiája (Bp., 1919); Áron öt könyve (r., I – V., Bp., 1929 – 30); Brunhuber tanár úr (Bp., 1946).