Kezdőlap

Rózsa István (Bp., 1916. dec. 10.Bp., 1968. dec. 30.): kiadói fordító-szerkesztő. A bp.-i tudományegy. jog- és államtudományi karán 1941-ben államtudományi doktorátust szerzett. 1935-től a Wolfner Bőrgyárban tisztviselő, 1942-ben munkaszolgálatosként szovjet hadifogságba esett. 1947-től 1949-ig a Lignimpex külkereskedelmi vállalat Államközi Osztályán dolgozott. 1952-től a Szikra Kiadó, illetve jogutódja, a Kossuth Könyvkiadó nemzetközi szerkesztőségében felelős szerk. Részt vett Lenin műveinek fordításában és sajtó alá rendezésében. Fordításában jelent meg a Rosa Luxemburg: Válogatott beszédek és írások c. műve (Bp., 1958).