Kezdőlap

Röck István (Pest, 1812. nov. 1.Bp., 1882. nov. 10.): gépgyáros. ~ István fia. 1840-ben vette át apja pesti műhelyét, amely kisebb gazdasági gépek készítésével is kezdett foglalkozni. 1853-ban állította elő az első kézi- és lóerejű cséplőgépet. 1857 végén nyomdaipari gépeket készített. 1859-ben mutatta be az első gőzcséplőgarnitúrát, a próbaüzemeltetésnél jelen volt Shuttleworth angol gépgyáros is. A 60-as évek vége felé üzeme főleg gőzmalomberenaezéseket gyártott. 1894-ben gőzgépkazánok, hajógépek, kútfúró gépek, selyemgyári berendezések, dohánygyári gépek előállítására is berendezkedett. A hullámlemez fűtőcsöves kazánok gyártását is meghonosította. Gyártelepén több munkaágat egyesített: fém- és vasöntöde, kazánkovács-, vas- és faeszterga-, lakatos- és bádogos-, asztalos-, bognárműhelyt stb. Gyárából fejlődött ki a mai Április 4. Gépgyár. – Irod. Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887); Hallóssy István: Fejezetek a magyar iparosodás történetéből (Bp., 1931),