Kezdőlap

Rőthy Orbán, Reőthy (?? , 1647): birtokos középnemes, Bethlen Gábor és L Rákóczi György erdélyi fejedelmek idején fontos katonai tisztségek viselője. Az 1620-as években az ónodi, 1630 táján a sárospataki vár kapitánya, majd 1634-től 1644-ig kővári főkapitány volt. Utóbbi tisztéről idős korára való tekintettel már 1636-ban le akart mondani, I. Rákóczi György azonban nem nélkülőzhette szolgálatait. Katonai és politikai tevékenysége mellett a kővári uradalom gazdasági ügyeit. is irányította. Az 1643 – 44. évi sikeres felvidéki hadjáratot követően 1644-től a felső-mo.-i hét vármegye és Kassa főkapitánya volt. – Irod. Makkai László: I. Rákóczy György birtokainak gazdasági iratai (Bp., 1954).