Kezdőlap

Rubletzky Géza (Bp., 1881. júl. 1.Bp., 1970. jún. 18.): szobrász. Előbb Unger Mór díszítőműhelyében dolgozott, majd a Főlegféle kerámiagyárban vállalt munkát, esténként a fővárosi iparrajziskolában tanult. 1899–1903 között végzett az Iparművészeti Isk.-n Mátrai Lajos növendékeként. Tanulmányainak befejezése után egy esztendeig Róna József mellett dolgozott, majd fél évig Olaszo.-ban tartózkodott. Hazatérve egy ideig csak műtermi kisegítést vállalt Ligeti Miklósnál és Holló Barnabásnál. Első jelentősebb megbízását a hódmezővásárhelyi bank épületének díszítésére kapta. Hódmezővásárhelyen élt 1908-tól 1914-ig. Segítette a helyi művészet fellendülését, részt vett a Művészek Majolika és Agyagipari Telepének alapításában. Később Aradra, Temesvárra, majd Bukarestbe költözött. 1942-ben tért haza. Szobrait festői anyagkezelés, finom körvonal, érzékeny belső rajz jellemzi (Dózsa-szobor – elpusztult – 1907; Anyaság, 1909; Gyermekét szoptató anya, 1909; Anya gyermekével, 1910). Munkásságában jelentős helyet foglal el a portréábrázolás (Fiúfej, 1934; Női portré, 1934; Lyka Károly, Szakasits Árpád, Várnai Zseni) és a zsáner (Kévehordó, 1936; Szüretelő, I–II., 1941; Szüreti idill, 1941). 1967-ben rendezték meg az Ernst Múz.-ban gyűjteményes kiállítását. Hagyatéka a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múz.-ban található. Művei vannak az MNG-ban is. – Irod. Kiss Lajos: Vásárhelyi művészélet (Bp., 1957); R. G. szobrászművész kiállítása (katalógus, Bp., 1967); N. Pénzes Éva: R. G. (Művészet, 1966. 5. sz.); Féja Géza: Viharsarok (Bp., é. n.).