Kezdőlap

Rupcsics György, Rupčić (Módos, 1854.Bp., 1924): folyamszabályozó mérnök, a Tisza-szabályozás egyik kiemelkedő alakja. Mérnöki oklevelét a budapesti műegy.-en szerezte (1881). Az 1879. évi árvízkatasztrófa után újjászervezett vízügyi szolgálat egyik vezetője: a tiszai kotrások főmérnökeként megszervezte és irányította a tiszai áll. kotróparkot Szeged (illetve Tápé) székhellyel. Ezzel lehetővé vált a Tisza-szabályozás gyors és sikeres befejezése. Utóbb magánmérnöki irodát nyitott. 1890-től 1898-ig Luther Hugó h.-e, illetve megbízottjaként az Al-Duna-szabályozási munkálatok közvetlen vezetője. A munkálatok gépészeti berendezéséről szóló tanulmányát a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1898-ban Hollán-pályadíjjal jutalmazta. A 20. század első évtizedében nagy propagandát fejtett ki a Duna–Tisza-csatorna és a soroksári Duna-ág csatornázása érdekében. – F. m. Részletek a Vaskapu szabályozásáról (Magy. Mérnök és Építész Egylet Közl., 1897); A Duna és Tisza közötti csatorna ipari célokra szolgáló vízierő kihasználással kombinálva (Heti Ért., 1907); A soroksári Duna-ágon tervezett vízierőmű (Heti Ért., 1910). – Irod. Sajó Elemér: A csatorna irodalma (A Duna-Tisza-csatorna, Bp., 1947); Botár Imre–Károlyi Zsigmond: A Tisza szabályozása (I–II. rész, Bp., 1971); Tőry Kálmán: Az Al-Duna szabályozása (Bp., 1972).