Kezdőlap

Ruzitska Ignác (Bottfalva, 1777Bazin, 1833. febr. 15.): zeneszerző és karmester. Pozsonyban templomi fiúénekes. Az 1790-es évek végén gr. Viczay hédervári gazdaságánál dolgozott mint számtartó. 1800-tól Veszprémben működött mint a káptalan zenekarának tagja (első hegedűs), majd a székesegyház karnagya. 1823 – 24-ben a Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből e. kiadványsorozatot szerk., melyekben saját kompozícióit is kiadta. – M. magyar nóták, verbunkosok. – Irod. Evva Lajos: Czigány epigonok (Reform, 1873. 271. és 272. sz.); Evva Lajos: R. I. (Magyarország és a Nagyvilág, 1875); Brodszky Ferenc: A Veszprémvármegyei Zenetársaság (Bp., 1941).