Kezdőlap

Salamin Pál (Bp., 1913. ápr. 23.Bp., 1984. okt. 22.): mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy.-en szerezte 1940-ben. Ezután 1940 és 1941 között az Orsz. Öntözésügyi Hivatalban szerződéses mérnök, majd 1942 és 1946 között a K-Mo.-i Villamossági Rt.-nél dolgozott. 1946 és 1948 között önálló tervezési irodát vezetett, de már 1946 őszén a Bp.-i Műszaki Egy. oktatójaként tevékenykedett. 1947-től 1951-ig adjunktus, 1951-52-ben intézeti tanár volt, 1952-ben nevezték ki egy.-i docenssé. 1961-62-ben tanszékvezető egy.-i docens. 1962-ben lett egy.-i tanár, 1962-től 1966-ig a vízgazdálkodási tanszék tanszékvezető egy.-i tanára. Mint a vízépítőmérnöki szak referense a reformtantervek kidolgozásában kiemelkedő munkát végzett. Egy.-i professzorként is élénk kapcsolatban maradt a vízügyi szolgálattal: tudományos megállapításait a vízügyi szolgálat hasznosította. Foglalkozott nagy vízépítési műtárgyak, vízerőtelepek előmunkálataival és tervezési kérdéseivel, belvízvédelmi feladatokkal, belvízrendezési problémák megoldásával. Tagja volt a Magy. Hidrológiai Társnak, a Magy. Meteorológiai Társ.-nak, a Magy. Földrajzi Társ.-nak, az Eötvös Loránd Fizikai Társ.-nak, a Közlekedési és Mélyépítéstudományi Egyesületnek valamint az MTA Agrártudományok Osztálya Agrometeorológiai Bizottságának. Élete utolsó szakaszában egy.- és oktatástörténeti kutatásokkal foglalkozott. Kitüntetései: a Magy. Hidrológiai Társ. Bogdánfy Ödön Emlékérme (1952), Schafarzik Ferenc Emlékérem (1967).– F. m. Vízháztartási vizsgálatok (Bp., 1954); Belvízrendszerek tervezése. Elméleti szempontok (Bp., 1956); Öntözött területek víztelenítése (Bp., 1959); Öntözőrendszerek és öntözőtelepek tervezési irányelvei (szerk. Bp., 1960); Vízrendezések. I (Bp., 1966); A síkvidéki üzemi vízrendezés alapelvei és tervezése a nagytérségi vízrendezés keretében (Bp., 1978); Erózió elleni küzdelem és környezetvédelem (Bp., 1982); A vízügyi felső- és középfokú oktatás 200 éve (Bp., 1983). – Irod. Lipták Ferenc: Dr. S. P. (1913-1984) (Jövő Mérnöke, 1984. nov. 23.)