Kezdőlap

Sályi István, Springer (Bp., 1901. okt. 8.Miskolc, 1974. dec. 19.): gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (1958), Kossuth-díjas (1953), az Elnöki Tanács tagja (1963). Mérnöki oklevelét a bp.-i József Műegy.-en szerezte (1923). 1924–1928 közötta Ganz Vagon- és Gépgyár műhelymérnöke, majd a bp.-i műegy. tanársegédje (1928–37). 1937-től 1949-ig a Szabadalmi Bíróság bírája, emellett 1945–49-ben az Iparügyi Min. munkatársa volt. 1948–50-ben a bp.-i Áll. Műszaki Főisk.-n tanított. 1949-től 1971-ig a miskolci Nehézipari Műszaki Egy. (MNME) mechanikai tanszékének vezetője, 1950–1961 között az egy. rektora. 1953-ban az MNME díszdoktorává avatták. Több ak.-i bizottság és tudományos társaság munkájában vett részt. Tudományos kutatásaiban főként a mechanika és szilárdságtan általános elveit, rendszerét tanulmányozta. Műszaki doktori értekezésében a beton lassú alakváltozásával foglalkozott, vizsgálta a folytatólagos tartók elméletét, a plaszticitáselméletet és a korszerű gépméretezés alapjait. Eljárást dolgozott ki a csillapított rendszerek gerjesztett lengéseinek elemzésére. Tankönyveket írt. Tevékenyen részt vett a közéletben, 1951-től tanácstag, 1953-tól ogy.-i képviselő, 1963-ig az ogy. ipari bizottságának volt elnöke. Részt vett a Hazafias Népfront munkájában. – F. m. Bolyai János geometriai axiomatikájának kiegészítése (Springer néven, Bp., 1927); A beton lassú alakváltozása (műszaki doktori értekezés, Springer néven, Bp., 1935); Gépészeti zsebkönyv (társszerző, Bp., 1937); Szilárdságtani példatár (I–II., Bp., 1957-64); Műszaki mechanika (I–II., Bp., 1960–1966); Sajtó alá rendezte Pattantyús Á.: Gépész- és Villamosmérnökök kézikönyve c. munkáját (III., Bp., 1960–61). – Irod. Kozák István–Terplán Zénó: Megemlékezés S. I. professzorról (A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei III. sorozat, 22/I., Miskolc, 1975).