Kezdőlap

Samassa József (Aranyosmarót, 1828. szept. 30.Eger, 1912. aug. 20.): egyházi író, bíboros-érsek, az MTA tagja (ig. 1906). Tanulmányait Nagyszombatban és a bécsi Pazmaneumban végezte. 1852-ben szentelték pappá. Előbb gimn. tanár volt Nagyszombatban, aztán 1859-ben teológiai, majd 1861-ben egy. i tanár Pesten. 1869-től 1872-ig Deák-párti programmal ogy.-i képviselő, 1869-ben osztálytanácsos a vallás- és közoktatásügyi min.-ban, majd esztergomi kanonok, 1871-ben szepesi püspök, 1873-ban egri érsek. 1888-ban pápai trónálló, 1905-ben bíbornok. 1872-től haláláig a főrendiház tagja volt. – F. m. Votum…de matrimoniis mixtis (Pestini, 1858); Palaestina… (Strigonii, 1860); Sugarak (Szemelvények S. J. beszédeiből és irataiból, Eger, 1898).