Kezdőlap

Sándor Zoltán, 1945-ig Lokodi (Medgyes, 1900. márc. 1.Bp., 1982. nov. 3.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1952). A Magy. Kir. József Műegy.-en szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1924-ben. Oktatói tevékenységét 1925-ben kezdte meg az Élelmiszerkémiai Tanszéken Vuk Mihály mellett. 1931-ben műszaki doktor. 1932-ben egy új tantárgy, a technikai mikroszkópia előadója lett, amelyet húsz éven át oktatott. A mikroszkópia tárgykörében Wasicky professzor mellett Bécsben dolgozott; 1937-ben az „Élelmiszerek mikroszkópiai vizsgálata” c. munkája alapján egy.-i magántanári címet kapott. 1948-52-ben a mezőgazdasági kémiai technológia tanszék tanszékvezetője, 1948-49-ben a Bp.-i Műszaki Egy. (BME) Vegyészmérnöki Osztályának dékánja volt. Tudományos munkássága során főként élelmiszerkémiával, az élelmiszerek vizsgálatával, minősítésével, technikai mikroszkópiával foglalkozott. Oktatóként az elsők között volt, akik egy.-i tankönyveket írtak a műszaki felsőoktatás céljaira. A háborús károk helyreállítása után tanszékvezetőként korszerűsítette az oktatás tematikáját. Fejlesztette a „mikrobiológia és enzimológia” tárgy oktatását, szerepe volt abban, hogy 1948-tól önálló tárgy lett a „mezőgazdasági kémia”. Az élelmiszervizsgálat és minősítés kérdéseiről számos közleménye jelent meg, tankönyveit hallgatók generációi használták. – F. m. Élelmiszerchémia (Vuk Mihállyal, Bp., 1934, 1938); Technikai mikroszkópia (Bp., 1935); A konzerválóanyagok kimutatása és meghatározása élelmiszerekben (Bp., 1936); A hűtőtechnika jelentősége a mezőgazdasági iparban (Bp., 1942); Élelmiszerek és élvezeti cikkek vizsgálata (Vuk Mihállyal, Bp., 1943); Mezőgazdasági kémiai technológia (Bp., 1950); Enzimológia és mikrobiológia (Bp., 1951); Mikrobiológia (Bp., 1951). – Irod. Lásztity Radomir: Dr. S. Z. (Periodica Polyt., 1983. 27. sz.); A BME Vegyészmérnöki Karának Centenáriumi Emlékkönyve (Bp., 1972).