Kezdőlap

Sándy Gyula (Eperjes, 1868. júl. 25.Bp., 1953. jún. 12.): építészmérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a József Műegy.-en végezte 1891-ben, majd az I. sz. középítéstani tanszéken működött mint tanársegéd. 1899-től a felső iparisk., 1914-től 1938-ig a műegy. épületszerkezeti tanszékének tanára. Tervezi munkáját Steindl Imre és Pecz Samu mellett kezdte. Nagyszámú középületet, templomot ess lakóépületet épített, s terveivel számos hazai és külföldi pályadíjat nyert. Templomterveiben a felvidéki pártázatos reneszársz stílust igyekezett érvényre juttatni: Legismertebb munkái a Krisztina körúti, a zágrábi (Foerk Ernővel) és az újpesti postapalota. – F. m. Újabb és különlegesebb épületszerkezetek (Bp., 1920); Épületszerkezettani táblák (Bp., é. n.). – Irod. Széll László: S. Gy. (Az ÉKME Évkve, 1955 – 56.)