Kezdőlap

Sauer Ignác (Veszprém, 1801. okt. 2.Pest, 1863. nov. 17.): belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1859). A bp.-i és bécsi egy.-en szerezte orvosi diplomáját. 1827-től 1841-ig Ausztriában működött. 1843-tól 1860-ig a különös kór- és gyógytan ny. r. tanára a pesti egy.-en Az első volt, aki m. nyelven tartotta beiktatási beszédét. 1848-ban orsz. főorvos, a polgári egészségügy irányitója. 1861-ben ismét orsz. főorvos, 1862 – 63-ban az egy. rektora. Érdemeket szerzett a kopogtatás és hallgatózás meghonosítása, a m. nyelvű egy.-i oktatás szorgalmazása terén. Cikkei jelentek meg korabeli szakfolyóiratokban. – F. m. Der Typhus in vier Cardinalformen (Vindobonae, 1841); Praelectiones e pathologia… (Pestini, 1854 – 55); Beszéd a m. kir. egyetem eddigi szellemi fejlődéséről… (Buda, 1863). – Irod. Poór Imre: S. I. emléke (Pest, 1871); Wagner János: Emlékbeszéd, melyet néhai S. I. felett tartott (Pest, 1871); Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti kir. tudomány egyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről (Bp., 1896).