Kezdőlap

Say Móric (Székesfehérvár, 1830. okt. 14.Bp., 1885. márc. 11.): kémikus, az MTA I. tagja (1869). Mérnöknek készült. A szabadságharcban mint köztüzér, majd tűzmester vett részt. 1854-ben a bécsi egy.-en gyógyszerészoklevelet nyert, 1855-ben vegyészdoktor lett; 1855 – 58 közt a pesti egy.-en Wertheim Tivadar tanársegédje volt. 1857-ben Bécsben letette a reál. isk. tanári vizsgát és 1858-ban a budai főreálisk. vegytantanára lett. 1861-ben Hófer János tanártársával elérték, hogy néhány tantárgyat magyarul taníthassanak. 1862 – 63-ban bevezették a vegytani gyakorlatokat. 1863-tól 1868-ig a kereskedelmi ak. kémia-fizika-tanára, 1870-től ig.-ja, 1884-ben a Bp. vidéki tankerület főig.-ja volt. – F. m. A vegytan alapvonalai (tankönyv; Pest, 1862); A nyíregyházi sóstó vizének elemzése (Magy. Term. tud. Társ. Közl. 1866). – Irod. Tiber Ágast: Emlékezés S. M.-ról (Bp.-i II. ker. Főreálisk. Ért. Bp., 1885).