Kezdőlap

Sávoly Ferenc (Alsóelemér, 1870. ápr. 29.Bp., 1938. máj, 16.): meteorológus, a hazai agrometeorológia megalapozója. 1906-ban a bölcsészdoktori oklevelet megszerezve belépett a Meteorológiai Intézethez. 1919-ben kezdeményezésére alakult az Intézet agrometeorológiai osztálya, amelynek vezetőjévé nevezték ki. 1925-től a József Műegy.-en gazdasági éghajlattant adott elő. 1927-től a Mezőgazdasági Múz. ig -helyettese, majd 1936-tól ig.-ja volt nyugalomba vonulásáig (1937). Elsősorban a növénybetegségek és az időjárás közti összefüggések kutatásával szerzett érdemeket, tanulmányozta egyes meteorológiai elemek időbeni hatását a terméseredményekre, a növények biológiai igényeit az éghajlat iránt. A fásítás problémáival és az Alföld szélviszonyaival is foglalkozott. Állandó munkatársa volt Az Időjárás c. folyóiratnak, 1910-től 1927-ig ő készítette a Havi jelentést Mo. időjárásáról. – F. m. A levegőnedvesség higienikus jelentősége (Bp:, 1906); Az Alföld fásításától és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható bioklimatikus értéknövelésről (Bp., 1920); A magyar Alföld szélviszonyai (Bp., 1921). – Irod. Róna Zsigmond: S. F. (Az Időjárás, Bp., 1938); Köztelek (1938. 1.); Növényvédelem (1938. 6. sz.).