Kezdőlap

Schedius Lajos (Győr, 1768. dec. 20.Pest, 1847. nov. 12.): nyelvész, író, esztéta, egyetemi tanár, az MTA tagja (t. 1831, ig. 1845). Pozsonyban, Sopronban és Göttingenben tanult. 1792-től a pesti egy.-en az esztétika tanára, ahol görög nyelvet és irodalmat, valamint pedagógiát is tanított. 1835-ben az egy. rektora volt. 1841-től a Kisfaludy Társ. tagja, egyben másodelnöke. Az ev. iskolák számára készített tanterve (1816) a neohumanizmus újabb törekvéseit tükrözi. Az 1790-ben megalakult első pesti m. színtársulat dramaturgja, részt vett Kármán Józseffel az Uránia c. folyóirat megindításában (1794), szerk. a Literarischer Anzeiger für Ungarn (1797 – 1799) és a Zeitschrift von und für Ungern (1802 – 04) c. folyóiratokat, amelyekben Mo.-ot és a hazai viszonyokat igyekezett megismertetni a külfölddel. Szoros baráti kapcsolatban állt Kazinczy Ferenccel és Kisfaludy Károllyal. Írt magyarul, németül és latinul verseket, bibliográfiai, filozófiai, esztétikai, történeti, társadalmi, földrajzi, gazdasági munkákat. 1836-ban nagy falitérképet adott ki Mo.-ról, melyet Blaschnek Sámuel Benjámin pesti földmérő szerkesztett. Esztétikai fő műve: Principia philocaliae seu doctrinae pulchri… (Pestini, 1828). – Irod. Toldy Ferenc: Emlékbeszéd Sch. L. fölött (Toldy Ferenc Irodalmi beszédei, Pest, 1871); Heinrich Gusztáv: Sch. L. emlékezete (Kisfaludy Társ. Évl. 36. 1903); Jánosi Béla: Sch. L. aesthetikai elmélete (Bp., 1916); Doromby Karola: Sch. L. mint német-magyar kultúrközvetítő (Bp., 1933); Fodor Ferenc: A magyar térképírás (Bp., 1952 – 1954); Fried István: L. Sch. (Neue Zeitung, 1964); Fried István: Schedius és folyóirata (Magyar Könyvszemle, 1981).