Kezdőlap

Schiller Pál, Harkai Schiller (Bp., 1908. nov. 4.USA, 1949): pszichológus. A bp.-i tudományegy.-en 1930-ban a filozófiából doktori diplomát szerzett. Utána Ranschburg Pál bp.-i, majd W. Köhler berlini intézetében végzett lélektani kutatómunkát. Hazatérése után a bp.-i tudományegy.-en 1936-ban magántanári képesítést szerzett. Megszervezte a Lélektani Intézetet, melynek adjunktusa lett. Részt vett a Honvéd Képességvizsgáló Intézet alapításában, a M. Államvasutak (MÁV) és néhány nagyüzem pszichotechnikai állomásának berendezésében. Megszervezte a M. Pszichológiai Társaság gyakorlati lélektani szakosztályát. Szerk. a Lélektani tanulmányok c. sorozatot. Közreműködött a Mai lélektan (Bp., 1946) c. mű megírásában. 1947 telén az USA-ban telepedett le. Síbaleset során vesztette életét. – F. m. A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása (Bp., 1930); A sajtóhibák keletkezésének pszichológiai oknyomozása (Bp., 1931); Pszichológia és emberismeret. Bevezetés a pszichotechnikába (Bp., 1934); A lélektan feladata (Bp., 1940); Bevezetés a lélektanba. A cselekvés elemzése (Bp., 1944); A közelmúlt lelki tömegfertőzései. A beteg néplélek és annak gyógyítása (Gleimann Annával, Bp., 1945); A Hungarian survey on sympathetic attitudes (Mexiko, 1947); Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme (Wien 1948).