Kezdőlap

Schirkhuber Móric (Sólyomvár, 1807. jan. 8.Bp., 1877. szept. 14.): piarista tanár, tankönyvíró, az MTA l. tagja (1858). Bölcsészdoktori oklevelét a pesti egy.-en nyerte 1830-ban. 1831-ben pappá szentelték. Rendjének több gimn.-ában (Pest, Vác, Veszprém) matematikát és fizikát tanított. Veszprémben, Vácott ig. volt. 1867-től haláláig Pesten a rend vagyongondnoka. A természettudományokat népszerűsítő folyóiratcikkei mellett főleg tankönyveket írt. A Német–Magyar Tudományos Műszótárnak (Pest, 1858) munkatársa volt. – F. m. Magyarok története (I – II., Pest, 1837 – 49); Az elméleti s tapasztalati természettan alaprajza (Pest, 1844); Természettani Földrajz (Pest, 1853). – Irod. Takáts Sándor: A főváros alapította budapesti piarista kollégium története (Bp., 1895); Akad. Ért. (1906).