Kezdőlap

Schmidt Sándor (Szeged, 1855. jan. 29.Bp., 1904. máj. 16.): mineralógus, műegyetemi tanár, az MTA l. tagja (1891). Egy.-i tanulmányait a bp:-i műegy.-en és Strassburgban végezte; ahol doktori diplomát szerzett. 1876-tól 1894-ig az MNM ásványtárában dolgozott: 1885-től a műegy. ásvány-földtani tanszékén végzett tudományos és oktatómunkát. 1894-től műegy.-i r. tanár. 1877-től 1881-ig a Földtani Értesítőt, 1885-től 1894-ig a Természetrajzi Füzeteket szerk. Főleg kristálytannal foglalkozott és ebben ért el jelentős eredményeket: – F. m. A kristályokról (Bp:, 1890); Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez (Bp:, 1891); A kristálytan története (sajtó alá rendezte Mauritz Béla, Bp., 1911). – Irod: Schafarzik Ferenc: Sch: S. emlékezete (MTA Emlékbeszédek; Bp:, 1908).