Kezdőlap

Schöpflin Aladár (Maniga, 1872. okt. 4.Bp., 1950. aug. 8.): kritikus, irodalomtörténész, író, műfordító, Kossuth-díjas (1949), az MTA tagja (l. 1948, r. 1949). Pozsonyban ev. teológiát, Bp.-en filozófiát tanult. pályáját 1898-ban a Vasárnapi Újság munkatársaként kezdte. Már mint a lap kritikusa megértéssel fogadta az új irodalmi nemzedék jelentkezését, s az elsők közt ismerte fel Ady Endre költészetének jelentőségét. A Nyugatnak kezdettől fogva munkatársa, egyik vezető kritikusa volt. De dolgozott a radikális értelmiségi Huszadik Századba is. 1909-től a Franklin Társulat irodalmi titkára, 1941-tól a a Baumgarten-díj kurátora. Jelentős része volt Ady, Móricz és mások elismertetésében. Sikereket aratott szépirodalmi tevékenységével is, ezeknél azonban jelentősebbek irodalomtörténeti és esztétikai művei. Kritikai működését ítéleteinek mindenkori biztonsága, finom esztétikai érzéke, igényessége jelzi. Világnézetében, ideológiájában, esztétikájában nem kapcsolódott szorosan semmilyen iskolához sem, nem törekedett valamilyen rendszeres irodalomszemlélet v. esztétikai rendszer, irodalomtörténeti értékelés kidolgozására. Sokat fordított angolból, franciából, németből. Szerk. a Magyar Színművészeti Lexikont. (I – IV., Bp., 1929 – 31). – F. m. Magyar írók (Bp., 1917); Mossóczy Pál szép nyara (r., Bp., 1921); Piros ruhás nő (r., Bp., 1921); Hatvani professzor feltámadása (elb., Bp., 1923); Írók, könyvek, emlékek (Bp., 1925); Vége a szép nyárnak (színmű, Bp., 1925); A piros ruhás hölgy (színmű, bem. Nemzeti Színház, 1926); Ady Endre (Bp., 1934); Őszi szivárvány (színmű, Bp., 1934); A magyar irodalom története a XX. században (Bp., 1939): Mikszáth Kálmán (Bp., 1941); Válogatott tanulmányok (Válogatta, szerk. és bevezette Komlós Aladár, Bp., 1967). – Irod. Ignotus: Sch. A. (Nyugat, 1917); Illyés Gyula: Sch. A. (Nyugat, 1937); Dedinszky Izabella: Sch. A. irodalmi munkássága (Bibliográfia, Bp., 1943); A hetvenötéves Sch. A. (összeállította Gellért Oszkár és Vidor Miklós, Bp., 1947); Tolnai Gábor: Sch. A. (Irod. tört. 1950); Waldapfel József: Sch. A. (Akad. Ért. 1950); Vas István: Évek és művek (Bp., 1958); Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok (Bp., 1958); Komlós Aladár: A nyugat kritikusai (Magy. Tud. 1963. 9. sz.); Sós Endre: Sch. A. (Jelenkor, 1964); Fülöp László: Schöpflin pélyaképe (Debrecen, 1993). – Szi. Illyés Gyula: Sch. A. ünnepére (vers).